تبیین اجتهاد و جایگاه موضوع شناسی در آن
34 بازدید
محل نشر: نقد و نظر » بهار 1375 - شماره 6 (19 صفحه - از 278 تا 296)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این نوشته، نقدی است‏بر مقاله «جایگاه موضوع‏شناسی در اجتهاد» که در شماره پنجم مجله چاپ گردیده بود.